Praeludium et Fuga in D-Dur BWV 532: Fuga
     - Felix Hell
Boelmann: Suite Gothique, Op. 25
     - E. Power Biggs
Quatre versos per a Te Deum
     - Josep Maria Mas Bonet, Pablo Taboada Jiménez & Josep Maria Manresa Aguiló
Bach: Prelude & Fugue In C, BWV 531
     - Michael Murray
J. S. Bach: Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ (BWV 639)
     - Frank Hoffmann

See more